Kan vi finna oss i att Danmark är bättre än Sverige?

Vid en kort resa i Danmark upptäckte jag en helt annan attityd till cykel på tåg. Det fanns speciella kupéer för cyklar och andra mer eller mindre skrymmande fordon. När kommer de som bestämmer att inse att cyklar på allmänna färdmedel bidrar till folkhälsan och minskar bilåkandet?


En vanlig syn på centralen i Köpenhamn

 

Tydliga markeringar inuti vagnarna

Här var det fritt från cyklar och barvagnar. Men det går att ha trevligt ändå.

Tydliga markeringar även utanpå vagnarna. Oftast första och sista vagnen i tåget.