Stor invigning av cykelstråk och entréer i Kungliga nationalstadsparken
Det vi länge längtat efter är nu verklighet, det finns utmärkta cykelleder i nationalstadsparken.
I invigningsceremonin deltog landshövding Per Unckel samt borgarråden Sten Nordin och Anders Ekegren från
Stockholm resp Solna

Tre herrar delade på en sax och klippte bandet.

För musiken svarade snäckblåsare Tommy Adolfsson

Bengt Jonshult underhöll och berättade om Bellman